Ghid procedura achizitie

Ghid procedura achizitie

Etape parcurse in procesul de achizitie:

 1. Identificarea nevoilor locative
 2. Stabiliarea bugetului si a surselor de finantare
 3. Stabilirea catorva criterii generale pe care locuinta va trebui sa le indeplineasca: zona, numar de camere, etaj etc.
 4. Vizionarea ofertelor alese impreuna cu un consultant Spot Imobiliare
 5. Prezentarea ofertei financiare catre vanzator
 6. Negocierea ofertei si stabilirea pretului final de vanzare-cumparare
 7. Incheierea tranzactiei:
  • Permiterea verificarii actelor de proprietatii alese
  • Semnarea antecontractului de vanzare-cumparare (promisiune bilaterala de a incheia in viitor, la pretul convenit, contractul de vanzare-cumparare privind imobilul)
  • Obtinerea actelor proprietatii aleseSemnarea contractului final de vanzare cumparare

Documente necesare achizitiei unei proprietati:

 • Act de identitate parti/procura notariala/mandatar (dupa caz)
 • Certificat de casatorie/sentinta de divort/conventie matrimoniala intre soti (dupa caz)
 • Actul de proprietate al imobilului: contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate etc.
 • Extrasul de carte funciara: este documentul care certifica datele de identificare ale proprietatii precum si situatia juridica a acesteia (daca are impoteca, interdictii de instrainare etc.)
 • Documentatia cadastrala a bunului imobil (planul releveu, fisa bunului imobil si planul amplasamentului)
 • Documente care certifica inexistenta datoriilor de catre vanzator:
  • certificatul fiscal care confirma ca proprietarul este la zi cu plata impozitului anual pentru imobilul respectiv
  • adeverinta de la Asociatia de proprietari care confirma ca nu sunt datorii la plata cheltuielilor de intretinere, reparatii sau alte cheltuiei comune (in cazul apartamentelor)
  • adeverinta de la Electrica ce atesta faptul ca proprietarul este cu platile la zi
 • Certificatul energetic
 • Declaratie de la primaria care mentioneaza ca imobilul nu are notate procese in circuitul civil sau ca nu este revendicat (in cazul imobilelor dobandite in baza Legii 10 sau 112)

Etapele de mai sus sunt orientative, fiecare caz in parte putand avea particularitatile sale vis-a-vis de acte de proprietate, modalitate de finantare etc.

Demersuri dupa achizitia unui imobil:

 1. Depunerea documentatie la primarie/taxe si impozite pentru inregistrarea proprietatii pe numele dumneavoastra
 2. Depunerea documentatie la furnizorii de gaz, electricitate, cablu tv, telefonie fixa etc. pentru schimbarea titularilor de contract;
 3. Vizita la Asociatia de proprietari pentru a va inregistra si pentru a declara cate persoane veti locui in imobil si inscrierea in cartea de imobil al asociatiei de locatari (in cazul apartamentelor)
 4. Vizita la Politie pentru schimbarea adresei de domiciliu
Ai nevoie de ajutor? Ne puteti contacta pe