Ghid procedura vanzare

Ghid procedura vanzare

Etape parcurse in procesul de vanzare:

 1. Stabilirea pretului proprietatii impreuna cu un consultant Spot Imobiliare
 2. Promovarea proprietatii prin intermediul agentiei Spot Imobiliare
 3. Primirea potentialilor ofertanti in a viziona proprietatea
 4. Primirea ofertei financiare de la cumparator
 5. Negocierea ofertei si stabilirea pretului final de vanzare-cumparare
 6. Incheierea tranzactiei:
  • Permiterea verificarii actelor de proprietate
  • Semnarea antecontractului de vanzare-cumparare (promisiune bilaterala de a incheia in viitor, la pretul convenit, contractul de vanzare-cumparare privind imobilul)
  • Oferirea actelor de proprietate
  • Semnarea contractului final de vanzare cumparare

Documente necesare vanzarii unei proprietati:

 • Act de identitate parti/procura notariala/mandatar (dupa caz)
 • Certificat de casatorie/sentinta de divort/conventie matrimoniala intre soti (dupa caz)
 • Actul de proprietate al imobilului: contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate etc.
 • Extrasul de carte funciara: este documentul care certifica datele de identificare ale proprietatii precum si situatia juridica a acesteia (daca are impoteca, interdictii de instrainare etc.)
 • Documentatia cadastrala a bunului imobil (planul releveu, fisa bunului imobil si planul amplasamentului)
 • Documente care certifica inexistenta datoriilor de catre vanzator:
  • certificatul fiscal care confirma ca proprietarul este la zi cu plata impozitului anual pentru imobilul respectiv
  • adeverinta de la asociatia de proprietari care confirma ca nu sunt datorii la plata cheltuielilor de intretinere, reparatii sau alte cheltuiei comune (in cazul apartamentelor)
  • adeverinta de la Electrica ce atesta faptul ca proprietarul este cu platile la zi
 • Certificatul energetic
 • Declaratie de la primaria care mentioneaza ca imobilul nu are notate procese in circuitul civil sau ca nu este revendicat (in cazul imobilelor dobandite in baza Legii 10 sau 112)

Etapele de mai sus sunt orientative, fiecare caz in parte putand avea particularitatile sale vis-a-vis de acte de proprietate, modalitate de finantare etc.

Incepand cu 1 februarie 2017, vanzatorul nu va mai plati impozit statului daca proprietatea vanduta are o valoare mai mica de 100.000 euro.

Ai nevoie de ajutor? Ne puteti contacta pe